Informatie voor deelnemers aan het onderzoek “Patiënten Percepties van Online Therapie”

Universitair Medisch Centrum GroningenHierbij willen we u informeren over een medisch wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en u uitnodigen om deel te nemen. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek.

1. Wat is het doel van het onderzoek?
Veel mensen herstellen van depressieve klachten. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe mensen herstellen van hun klachten. In dit onderzoek willen we het veranderingsproces van mensen die online psychologische behandeling krijgen en hoe zij de online behandeling ervaren in kaart brengen.

2. Wat houdt het onderzoek precies in?
Het onderzoek bestaat uit het invullen van korte vragenlijsten voor, tijdens en na online psychologische behandeling (5 keer in totaal). De vragen gaan over uw ervaring van de therapie en uw klachten. Meer informatie vindt u hieronder.

3. Wat wordt er van u verwacht?
• U wordt gevraagd om 5 keer een korte online vragenlijst in te vullen: voorafgaand aan de behandeling, tijdens de behandeling (na sessie: 1,2,4, en 6, en 3 maanden na afloop van uw behandeling. Van uw behandelaar krijgt u via een email een link naar een online vragenlijst. Uw behandelaar heeft geen inzicht in de antwoorden op uw vragen. De vragenlijsten kosten 5 a 20 minuten per keer om in te vullen. Wij vragen u of u toestemt dat uw therapeut(e) geïnformeerd wordt over uw deelname aan dit onderzoek.
• Wij vragen u of u toestemt dat wij aan de hand van uw geanonimiseerde data en die van anderen wetenschappelijke artikelen mogen publiceren. De resultaten in deze artikelen worden niet herleidbaar tot uw persoon beschreven.

4. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?
Een nadeel aan deelname is de tijd die het kost om de vragenlijsten in te vullen. Daarentegen kan het bijhouden van uw ervaringen u mogelijk meer bewust maken van uw stemming en factoren die daarmee samenhangen. Met uw deelname levert u een bijdrage aan de wetenschap van online therapie.

5. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd tijdens het onderzoek bedenken en toch stoppen. Als u tussentijds wilt stoppen, willen wij de tot dan toe verzamelde gegevens graag gebruiken en bewaren. Mocht u het hier niet mee eens zijn, dan zullen wij uw wensen uiteraard respecteren en uw gegevens vernietigen.

6. Wat gebeurt er met uw gegevens?
De gegevens die u invult worden getransporteerd via het Unipark software systeem. Dit systeem voldoet aan alle regels voor privacy en beveiliging van persoonsgegevens. Alle gegevens die wij verzamelen worden gecodeerd verwerkt en bewaard, dat wil zeggen dat ze niet herleidbaar tot uw persoon worden opgeslagen. Alleen de leden van het onderzoeksteam hebben toegang tot de code. Uw behandelaar heeft geen inzicht in uw antwoorden. Wij zullen uw gecodeerde gegevens maximaal 15 jaar bewaren.

7. Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?
De medisch-ethische toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft dit onderzoek beoordeeld. Er is geen risico verbonden aan deelname aan dit onderzoek.

8. Is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?
Als u deelneemt aan dit onderzoek, krijgt u 1 online therapie sessie gratis; u krijgt 5 sessies voor de prijs van 6. Omgerekend is de vergoeding €58,00.

9. Wilt u verder nog iets weten?
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Evelien Snippe (050-361 2054; e.snippe01@umcg.nl of de projectleider Simon Spahrkäs (s.spahrkaes@student.rug.nl).

10. Hoe kunt u deelnemen aan dit onderzoek?
U kunt het bijgevoegde toestemmingsformulier invullen en wij zullen u de links te sturen.

Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking.

The iCBT project team

Bsc. Simon Spahrkäs
Dr. Evelien Snippe
Prof. Adelita Ranchor